Mẹo: Để sắp xếp sách theo thứ tự alphabet hoặc theo lượt xem bạn hãy nhấp chuột vào "Tên tác phẩm" và "Lượt xem" nhé ^^

Tác phẩm: Phù Quang
Full - Mạt Hồi
Lượt đọc: 82
Ngày cập nhật: 1 ngày 11 giờ
Lượt đọc: 408
Ngày cập nhật: 1 ngày 19 giờ
Lượt đọc: 499
Ngày cập nhật: 1 ngày 19 giờ
Lượt đọc: 480
Ngày cập nhật: 1 ngày 19 giờ
Lượt đọc: 467
Ngày cập nhật: 1 ngày 19 giờ
Lượt đọc: 371
Ngày cập nhật: 1 ngày 19 giờ
Lượt đọc: 254
Ngày cập nhật: 1 ngày 20 giờ
Tác phẩm: Trăng Tàn
Full - Mộng Hồi
Lượt đọc: 414
Ngày cập nhật: 1 ngày 20 giờ
Tác phẩm: Hiệu Ứng Mỏ Neo
Full - Không Cúc
Lượt đọc: 394
Ngày cập nhật: 1 tuần 9 giờ
Lượt đọc: 863
Ngày cập nhật: 1 tuần 5 ngày
Lượt đọc: 635
Ngày cập nhật: 2 tuần 3 ngày
Tác phẩm: Đệ Nhất Phu Nhân
Full - Diệp Sáp
Lượt đọc: 596
Ngày cập nhật: 2 tuần 4 ngày
Tác phẩm: Khó Chơi
Full - Ngư Sương
Lượt đọc: 1083
Ngày cập nhật: 2 tuần 4 ngày
Lượt đọc: 497
Ngày cập nhật: 2 tuần 6 ngày
Tác phẩm: Tu Tẫn Hoan
Full - Dịch Lâm An
Lượt đọc: 1739
Ngày cập nhật: 3 tuần 46 phút
Lượt đọc: 391
Ngày cập nhật: 3 tuần 48 phút
Lượt đọc: 301
Ngày cập nhật: 3 tuần 6 ngày
Lượt đọc: 1896
Ngày cập nhật: 3 tuần 6 ngày
Lượt đọc: 758
Ngày cập nhật: 3 tuần 6 ngày
Tác phẩm: Đuổi Theo Con Sóng
Full - Dư Trình
Lượt đọc: 938
Ngày cập nhật: 1 tháng 1 tháng 1 ngày
Lượt đọc: 1088
Ngày cập nhật: 1 tháng 1 tháng 1 ngày
Tác phẩm: Lỡ Hẹn
Full - M MT
Lượt đọc: 25711
Ngày cập nhật: 1 tháng 1 tháng 4 ngày
Lượt đọc: 3932
Ngày cập nhật: 1 tháng 1 tháng 1 tuần
Lượt đọc: 18006
Ngày cập nhật: 1 tháng 1 tháng 1 tuần
Lượt đọc: 20821
Ngày cập nhật: 1 tháng 1 tháng 1 tuần
Lượt đọc: 8871
Ngày cập nhật: 10 months 4 ngày
Lượt đọc: 7610
Ngày cập nhật: 11 months 2 tuần
Lượt đọc: 250948
Ngày cập nhật: 1 năm 1 tháng 1 tháng
Tác phẩm: Đợi một loài hoa nở
Đang ra - Mai Tuyền
Lượt đọc: 78577
Ngày cập nhật: 1 năm 4 months
Lượt đọc: 169055
Ngày cập nhật: 2 năm 8 months
Lượt đọc: 35565
Ngày cập nhật: 2 năm 9 months
Lượt đọc: 27259
Ngày cập nhật: 2 năm 9 months
Lượt đọc: 36279
Ngày cập nhật: 2 năm 9 months
Lượt đọc: 3866
Ngày cập nhật: 2 năm 9 months
Lượt đọc: 29962
Ngày cập nhật: 2 năm 10 months
Lượt đọc: 50534
Ngày cập nhật: 2 năm 11 months
Lượt đọc: 21387
Ngày cập nhật: 2 năm 11 months
Lượt đọc: 17687
Ngày cập nhật: 2 năm 11 months
Tác phẩm: Đại ca, anh yêu em
Full - Sherry
Lượt đọc: 9697
Ngày cập nhật: 3 năm 2 tuần
Tác phẩm: Tập Thơ - Lạc
Full - Nguyễn Dương
Lượt đọc: 4244
Ngày cập nhật: 3 năm 1 tháng 1 tháng
Tác phẩm: Hồi Ức Thanh Xuân
Đang ra - Midu
Lượt đọc: 17241
Ngày cập nhật: 3 năm 1 tháng 1 tháng
Lượt đọc: 72331
Ngày cập nhật: 3 năm 4 months
Tác phẩm: From Hanoi
Full - Lê Phùng Thi Uyên
Lượt đọc: 49441
Ngày cập nhật: 3 năm 4 months
Lượt đọc: 17444
Ngày cập nhật: 3 năm 5 months
Tác phẩm: Kattigara
Đang ra - Young Eve
Lượt đọc: 27888
Ngày cập nhật: 3 năm 5 months
Tác phẩm: Vì Em Là Bình An
Full - Sherry
Lượt đọc: 54158
Ngày cập nhật: 3 năm 7 months
Tác phẩm: Mai nở dưới Sao
Đang ra - Dye1002
Lượt đọc: 31783
Ngày cập nhật: 3 năm 9 months
Tác phẩm: Thủy Thần
Đang ra - Dương Nhi
Lượt đọc: 86408
Ngày cập nhật: 3 năm 9 months
Lượt đọc: 58465
Ngày cập nhật: 3 năm 9 months
Tác phẩm: Bụi Hoa
Đang ra - Kiều
Lượt đọc: 50638
Ngày cập nhật: 3 năm 10 months

Các trang