Your Infinite Power To Be Rich- Sức Mạnh Giàu Có Vô Tận Bên Trong Bạn


Trung bình: 10 (1 vote)
Tác giả: 
Dịch giả: 
Tình trạng: 
Hoàn (full)
Từ khóa: 

Bạn Có Quyền Trở Nên Giàu Có

Bạn sinh ra đã có quyền giàu có. Bạn giàu có nhờ vào việc sử dụng những nguồn lực vô tận của Vũ Trụ, và một khi tâm thức bạn đầy những ý niệm tốt đẹp thì công việc của bạn cũng sẽ trở nên hiệu quả hơn và mang lại cho bạn nhiều tiền bạc và giàu có hơn.

Chính cảm giác là một thể thống nhất với Vũ Trụ ngay trong tim bạn làm cho bạn giàu có, và bạn giàu có theo đúng thái độ tinh thần và niềm tin vào những điều tốt đẹp của bạn. Tất cả sự giàu có trong Vô Lượng- nằm bên trong và bên ngoài bạn- là dành cho bạn để tận hưởng.

Không có phẩm hạnh gì trong sự nghèo khó, thực tế đó là một căn bệnh tâm thần cần phải bị xóa bỏ khỏi trái đất này. Bạn ở đây để tìm ra vị trí đích thực của mình cho cuộc sống và cống hiến tài năng của mình cho thế giới. Bạn ở đây là để phát triển và khai phá bản thân mình một cách tuyệt vời từ những tiềm năng mà bạn đã được ban tặng, và mang đến sự giàu có về tinh thần, trí tuệ và vật chất. Hãy học cách bao quanh bản thân mình bởi cái đẹp và sự giàu có và nhận ra những quyền không thể thay đổi của bạn- đó là quyền sống, tự do, bình an và giàu có. Đó là quyền Thiêng Liêng của bạn để thế hiện sức mạnh, sự thanh lịch và sự giàu có của một con Người Vô Hạn.

Your Infinite Power To Be Rich - Tiếng Việt - Đọc online