201 Cách cư xử với người trái tính


5
Dịch giả: 

Cuốn sách 201 Cách Cư Xử Với Người Trái Tính nghiên cứu những tình huống thực mà bạn gặp trong công việc mỗi ngày và đưa ra những cách hữu ích để biến những khó khăn thường gặp thành những điều bình thường đúng mực và hữu ích giữa bạn, cấp dưới và nhân viên, giữa đồng nghiệp và những người làm chung và khách hàng, giữa cán bộ giám sát và những người chủ của bạn.

Năm xuất bản: 2004

Số trang: 224

Giá tiền: 26.000 VND

Khổ: 15x15 cm

Thông tin ebook:

Đánh máy: vkbritney, pi22031990, HoanXtq, likereading

Sửa chính tả: o0AmI0o

Chuyển sang ebook: o0AmI0o

Ngày hoàn thành: 30/1/2011

Nguồn: http://www.e-thuvien.com

Thực hiện bởi

nhóm Biên tập viên Gác Sách:

Sienna – Kem Dâu – H.y

(Tìm - Chỉnh sửa - Đăng)