Sách truyện full chọn lọc

Mẹo: Để sắp xếp sách theo thứ tự alphabet hoặc theo lượt xem bạn hãy nhấp chuột vào "Tên tác phẩm" và "Lượt xem" nhé ^^

Tác phẩm Lượt đọc Cập nhật
4637 1 tháng 1 tháng 3 tuần
16080 1 tháng 1 tháng 3 tuần
19095 1 tháng 1 tháng 3 tuần
10044 8 months 3 tuần
26644 8 months 3 tuần
80132 11 months 1 tuần
2251749 1 năm 7 months
1387298 1 năm 9 months
3806 2 năm 1 tuần
166564 2 năm 3 months
27238 2 năm 3 months
33222 2 năm 4 months
28284 2 năm 4 months
21532 2 năm 4 months
5062 2 năm 4 months
3675 2 năm 5 months
48648 2 năm 6 months
21012 2 năm 6 months
16645 2 năm 6 months
9146 2 năm 7 months
16771 2 năm 8 months
4094 2 năm 8 months
20407 2 năm 8 months
11972 2 năm 8 months
5090 2 năm 10 months
47788 2 năm 12 months
51646 3 năm 2 months
2354155 3 năm 4 months
56126 3 năm 5 months
4152 3 năm 6 months
4547 3 năm 7 months
45004 3 năm 7 months
30353 3 năm 7 months
151665 3 năm 7 months
29646 3 năm 7 months
4267 3 năm 7 months
12051 3 năm 8 months
506285 3 năm 8 months
62736 3 năm 9 months
23002 3 năm 9 months
22685 3 năm 9 months
31884 3 năm 10 months
156012 3 năm 10 months
533555 3 năm 10 months
5091 3 năm 11 months
1470049 3 năm 11 months
458660 3 năm 11 months
60230 3 năm 11 months
102692 3 năm 11 months
192898 3 năm 11 months

Các trang