Sách truyện full chọn lọc

Mẹo: Để sắp xếp sách theo thứ tự alphabet hoặc theo lượt xem bạn hãy nhấp chuột vào "Tên tác phẩm" và "Lượt xem" nhé ^^

Tác phẩm Lượt đọc Cập nhật
138 12 giờ 35 phút
46 12 giờ 46 phút
Lỡ Hẹn
Hoàn (full) - M MT - Tự sáng tác
23309 19 giờ 26 phút
196367 1 ngày 14 giờ
20663 2 ngày 21 giờ
17750 5 ngày 11 giờ
20553 5 ngày 11 giờ
286257 2 tuần 3 ngày
10464 5 months 1 tuần
13688 1 năm 1 tuần
33603 1 năm 1 tuần
85258 1 năm 2 months
2303450 1 năm 11 months
1415333 2 năm 1 tháng 1 tháng
4071 2 năm 4 months
168583 2 năm 7 months
27903 2 năm 7 months
35075 2 năm 7 months
28708 2 năm 8 months
21898 2 năm 8 months
5487 2 năm 8 months
3827 2 năm 8 months
50172 2 năm 9 months
21297 2 năm 10 months
17473 2 năm 10 months
9580 2 năm 11 months
17071 2 năm 12 months
4220 3 năm 7 giờ
20831 3 năm 1 tuần
12208 3 năm 1 tuần
5280 3 năm 2 months
49047 3 năm 3 months
53655 3 năm 6 months
2382939 3 năm 7 months
57946 3 năm 8 months
4289 3 năm 9 months
4677 3 năm 10 months
46310 3 năm 10 months
31110 3 năm 11 months
153540 3 năm 11 months
30585 3 năm 11 months
4393 3 năm 11 months
12327 3 năm 12 months
514109 3 năm 12 months
63914 4 năm 2 tuần
23539 4 năm 3 tuần
23345 4 năm 1 tháng 1 tháng
32551 4 năm 1 tháng 1 tháng
159845 4 năm 2 months
540598 4 năm 2 months

Các trang