Larry King

Những bí quyết giao tiếp tốt


Tên sách: "Học cách trò chuyện với bất cứ ai, ở bất cứ nơi đâu và bất cứ khi nào - Larry King (How to talk to Anyone, Anytime, Anywhere)

Trò chuyện với bất cứ ai,

ở bất cứ nơi đâu

và bất cứ khi nào

LARRY KING

những bí quyết giao tiếp tốt

HENRY KISSINGER