Miracle Power For Infinite Riches - Sức Mạnh Kỳ Diệu Cho Sự Giàu Có Vô Hạn


Chưa có đánh giá
Tác giả: 
Dịch giả: 
Tình trạng: 
Đang ra
Từ khóa: 

Bạn đã bao giờ tự hỏi mình những câu hỏi này chưa?

  • Tại sao một người rất giàu và một người khác lại rất nghèo?
  • Tại sao một người thành công trong kinh doanh trong khi một người khác thất bại trong cùng một mảng kinh doanh đó?
  • Tại sao một người cầu nguyện cho sự giàu có nhưng không nhận được câu trả lời và một thành viên khác trong gia đình anh ta cầu nguyện và nhận được kết quả ngay lập tức?
  • Tại sao một người sử dụng lời khẳng định cho tiền bạc và thành công nhưng trở nên nghèo hơn và một người khác sử dụng cùng một lời khẳng định và nhận được kết quả tuyệt vời?

Cuốn sách này trả lời tất cả các câu hỏi đã nói ở trên, rất thực tế và dễ dàng thực hành. Nó dành cho tất cả những ai muốn trải nghiệm sự giàu có vốn đã ở xung quanh họ. Bạn đang ở đây để có một cuộc sống đầy đủ, hạnh phúc và có tất cả số tiền bạn cần để làm bất cứ điều gì bạn muốn ở bất cứ thời điểm nào. Tiền nên được lưu chuyển tự do trong cuộc sống của bạn và luôn luôn có một khoản thặng dư dành cho bạn.

Miracle Power For Infinite Riches - Tiếng Việt - Đọc online