Mẹo: Để sắp xếp sách theo thứ tự alphabet hoặc theo lượt xem bạn hãy nhấp chuột vào "Tên tác phẩm" và "Lượt xem" nhé ^^

Tác phẩm: Chuông Gió
Full - Vĩ Ngư
Lượt đọc: 516535
Ngày cập nhật: 1 tuần 6 ngày
Lượt đọc: 2154
Ngày cập nhật: 3 tuần 6 ngày
Tác phẩm: Dinh Thự Rubik
Full - Zhihu
Lượt đọc: 1062
Ngày cập nhật: 1 tháng 1 tháng 3 giờ
Tác phẩm: Quái Phi Thiên Hạ
Đang ra - Cẩm Hoàng
Lượt đọc: 1917460
Ngày cập nhật: 1 tháng 1 tháng 23 giờ
Lượt đọc: 3404
Ngày cập nhật: 1 tháng 1 tháng 1 ngày
Lượt đọc: 23375
Ngày cập nhật: 1 tháng 1 tháng 2 tuần
Lượt đọc: 15723
Ngày cập nhật: 6 months 2 tuần
Lượt đọc: 11395
Ngày cập nhật: 6 months 2 tuần
Tác phẩm: Chồng Quỷ Tuyệt Mỹ
Đang ra - Vĩ Nhất
Lượt đọc: 21191
Ngày cập nhật: 1 năm 2 months
Lượt đọc: 86841
Ngày cập nhật: 1 năm 3 months
Lượt đọc: 2321132
Ngày cập nhật: 2 năm 5 ngày
Lượt đọc: 1421729
Ngày cập nhật: 2 năm 2 months
Tác phẩm: Xe Bus Ma
Đang ra - Huy Phong
Lượt đọc: 32194
Ngày cập nhật: 2 năm 9 months
Lượt đọc: 38746
Ngày cập nhật: 2 năm 11 months
Tác phẩm: Cuộc sống ở Buôn Chua
Ngưng - Co.a.Pt
Lượt đọc: 8082
Ngày cập nhật: 4 năm 2 months
Tác phẩm: Scream Queens
Full - Sparkling
Lượt đọc: 32757
Ngày cập nhật: 4 năm 3 months
Tác phẩm: Mầm xấu
Đang ra - Sparkling
Lượt đọc: 23755
Ngày cập nhật: 4 năm 3 months
Lượt đọc: 41063
Ngày cập nhật: 4 năm 4 months
Lượt đọc: 907916
Ngày cập nhật: 4 năm 4 months
Lượt đọc: 892067
Ngày cập nhật: 4 năm 7 months
Tác phẩm: Ánh Sao Đẫm Máu
Đang ra - NgoanSL
Lượt đọc: 17505
Ngày cập nhật: 4 năm 8 months
Lượt đọc: 174474
Ngày cập nhật: 4 năm 8 months
Lượt đọc: 24407
Ngày cập nhật: 4 năm 10 months
Lượt đọc: 5528742
Ngày cập nhật: 4 năm 10 months
Lượt đọc: 300617
Ngày cập nhật: 5 năm 2 months
Lượt đọc: 120165
Ngày cập nhật: 5 năm 2 months
Tác phẩm: Cô Dâu Thứ Bảy
Full - cungthienyet
Lượt đọc: 354022
Ngày cập nhật: 5 năm 2 months
Lượt đọc: 83325
Ngày cập nhật: 5 năm 3 months
Lượt đọc: 81110
Ngày cập nhật: 5 năm 3 months
Lượt đọc: 17915
Ngày cập nhật: 5 năm 3 months
Tác phẩm: Học Viện Quỷ Dị
Full - Mộc Li
Lượt đọc: 4088
Ngày cập nhật: 5 năm 4 months
Lượt đọc: 5361
Ngày cập nhật: 5 năm 4 months
Lượt đọc: 3371
Ngày cập nhật: 5 năm 4 months
Lượt đọc: 4232
Ngày cập nhật: 5 năm 4 months
Lượt đọc: 4960
Ngày cập nhật: 5 năm 4 months
Lượt đọc: 4401
Ngày cập nhật: 5 năm 4 months
Lượt đọc: 4621
Ngày cập nhật: 5 năm 4 months
Tác phẩm: Quỷ Huyết
Full - Mộ Cửu Vũ
Lượt đọc: 5206
Ngày cập nhật: 5 năm 4 months
Lượt đọc: 7578
Ngày cập nhật: 5 năm 4 months
Tác phẩm: Bươm Bướm
Full - Anh Bích
Lượt đọc: 5107
Ngày cập nhật: 5 năm 4 months
Lượt đọc: 3621
Ngày cập nhật: 5 năm 4 months
Lượt đọc: 4804
Ngày cập nhật: 5 năm 4 months
Lượt đọc: 6507
Ngày cập nhật: 5 năm 4 months
Lượt đọc: 573923
Ngày cập nhật: 5 năm 4 months
Tác phẩm: Đề thi đẫm máu
Full - Lôi Mễ
Lượt đọc: 239189
Ngày cập nhật: 5 năm 5 months
Lượt đọc: 32000
Ngày cập nhật: 5 năm 5 months
Tác phẩm: Người Tìm Xác
Đang ra - Lạc Lâm Lang
Lượt đọc: 401183
Ngày cập nhật: 5 năm 5 months
Tác phẩm: Zoo
Full - Otsuichi
Lượt đọc: 20530
Ngày cập nhật: 5 năm 6 months
Lượt đọc: 157096
Ngày cập nhật: 5 năm 6 months
Lượt đọc: 61747
Ngày cập nhật: 5 năm 6 months

Các trang