Mẹo: Để sắp xếp sách theo thứ tự alphabet hoặc theo lượt xem bạn hãy nhấp chuột vào "Tên tác phẩm" và "Lượt xem" nhé ^^

Lượt đọc: 498
Ngày cập nhật: 1 ngày 19 giờ
Lượt đọc: 983
Ngày cập nhật: 1 ngày 19 giờ
Lượt đọc: 466
Ngày cập nhật: 1 ngày 19 giờ
Lượt đọc: 371
Ngày cập nhật: 1 ngày 19 giờ
Lượt đọc: 702
Ngày cập nhật: 1 ngày 19 giờ
Lượt đọc: 254
Ngày cập nhật: 1 ngày 19 giờ
Lượt đọc: 331
Ngày cập nhật: 1 ngày 19 giờ
Tác phẩm: Kết Hôn Lâu Sẽ Hợp
Full - Kim Vụ
Lượt đọc: 460
Ngày cập nhật: 1 ngày 20 giờ
Lượt đọc: 580
Ngày cập nhật: 1 ngày 20 giờ
Tác phẩm: Tôi Chỉ Nhớ Em
Full - Hòe Cố
Lượt đọc: 1763
Ngày cập nhật: 1 tuần 8 giờ
Lượt đọc: 557
Ngày cập nhật: 1 tuần 8 giờ
Lượt đọc: 520
Ngày cập nhật: 1 tuần 8 giờ
Tác phẩm: Hiệu Ứng Mỏ Neo
Full - Không Cúc
Lượt đọc: 393
Ngày cập nhật: 1 tuần 8 giờ
Lượt đọc: 2027
Ngày cập nhật: 1 tuần 4 ngày
Lượt đọc: 1094
Ngày cập nhật: 1 tuần 4 ngày
Lượt đọc: 709
Ngày cập nhật: 1 tuần 4 ngày
Lượt đọc: 443
Ngày cập nhật: 1 tuần 5 ngày
Lượt đọc: 823
Ngày cập nhật: 1 tuần 5 ngày
Lượt đọc: 856
Ngày cập nhật: 1 tuần 6 ngày
Tác phẩm: Trụy Lạc
Full - Điềm Thố Ngư
Lượt đọc: 656
Ngày cập nhật: 1 tuần 6 ngày
Lượt đọc: 833
Ngày cập nhật: 1 tuần 6 ngày
Lượt đọc: 395
Ngày cập nhật: 1 tuần 6 ngày
Tác phẩm: Vạn Cổ Cuồng Đế
Đang ra - KK Cố Hương
Lượt đọc: 1658
Ngày cập nhật: 1 tuần 6 ngày
Tác phẩm: Khuynh Đảo Thiên Hạ
Đang ra - KK Cố Hương
Lượt đọc: 2441
Ngày cập nhật: 1 tuần 6 ngày
Tác phẩm: Bí Mật Tân Hôn
Full - Mang Li
Lượt đọc: 1576
Ngày cập nhật: 1 tuần 6 ngày
Lượt đọc: 796
Ngày cập nhật: 2 tuần 4 giờ
Lượt đọc: 1163
Ngày cập nhật: 2 tuần 1 ngày
Lượt đọc: 1280
Ngày cập nhật: 2 tuần 1 ngày
Lượt đọc: 3316
Ngày cập nhật: 2 tuần 1 ngày
Tác phẩm: Nhớ Em
Full - Đằng La Vi Chi
Lượt đọc: 995
Ngày cập nhật: 2 tuần 1 ngày
Lượt đọc: 4782
Ngày cập nhật: 2 tuần 2 ngày
Lượt đọc: 582
Ngày cập nhật: 2 tuần 2 ngày
Lượt đọc: 1593
Ngày cập nhật: 2 tuần 3 ngày
Lượt đọc: 545
Ngày cập nhật: 2 tuần 3 ngày
Lượt đọc: 992
Ngày cập nhật: 2 tuần 3 ngày
Lượt đọc: 157
Ngày cập nhật: 2 tuần 4 ngày
Tác phẩm: Đệ Nhất Phu Nhân
Full - Diệp Sáp
Lượt đọc: 596
Ngày cập nhật: 2 tuần 4 ngày
Tác phẩm: Khó Chơi
Full - Ngư Sương
Lượt đọc: 1083
Ngày cập nhật: 2 tuần 4 ngày
Lượt đọc: 196
Ngày cập nhật: 2 tuần 4 ngày
Tác phẩm: Văn Phòng Ẩn Hôn
Full - Khinh Ảm
Lượt đọc: 1580
Ngày cập nhật: 2 tuần 4 ngày
Tác phẩm: Dược Ngọt
Full - Diệp Tích Ngữ
Lượt đọc: 1324
Ngày cập nhật: 2 tuần 5 ngày
Lượt đọc: 1356
Ngày cập nhật: 2 tuần 6 ngày
Tác phẩm: Nụ Hôn Hoa Hồng
Full - Kim Dạng
Lượt đọc: 1163
Ngày cập nhật: 2 tuần 6 ngày
Tác phẩm: Thịt Phượng Hoàng
Full - Khuê Gia
Lượt đọc: 1613
Ngày cập nhật: 2 tuần 6 ngày
Lượt đọc: 795
Ngày cập nhật: 2 tuần 6 ngày
Lượt đọc: 3491
Ngày cập nhật: 2 tuần 6 ngày
Lượt đọc: 1153
Ngày cập nhật: 2 tuần 6 ngày
Tác phẩm: Không Rời
Full - A Dĩnh
Lượt đọc: 489
Ngày cập nhật: 2 tuần 6 ngày
Lượt đọc: 727
Ngày cập nhật: 3 tuần 6 giờ
Lượt đọc: 915
Ngày cập nhật: 3 tuần 23 giờ

Các trang