Tin Siêu Nhân

Ảnh của Tin Siêu Nhân

Thông tin cá nhân

Họ và tên
Sinh Vật Đơn Bào
Giới thiệu
Tên cũng như người, đơn giản vậy thôi, phức tạp làm chi.

Lịch sử

Đã tham gia được
8 năm 7 months