[Tin tức] Giải thưởng Pulitzer 2015

Người chiến thắng giải thưởng Pulitzer 2015 đã được công bố tại Đại học Columbia Pulitzer Hall vào lúc 15 giờ ngày 21/4/2015.

Giải thưởng Pulitzer năm nay là năm thứ 99 của nó, và giải thưởng được trao hàng năm cho công việc tiêu biểu trong ngành báo chí, thư từ, kịch và âm nhạc.

Về văn học, giải thưởng được trao cho tiểu thuyết, thơ, sách khoa học nói chung, tiểu sử hay tự truyện, và lịch sử.

Người chiến thắng của giải thưởng Pulitzer dành cho Tiểu thuyết viễn tưởng là nhà văn Anthony Doerr với tác phẩm All The Light We Cannot See (Tạm dịch: Tất cả ánh sáng chúng ta đều không thấy).

2.jpg 3.jpg

Người chiến thắng của giải thưởng Pulitzer cho thể loại Thơ là Gregory Pardlo với tác phẩm Digest.​
4.jpg 5.jpg
Người chiến thắng của giải thưởng Pulitzer cho thể loại Phi tiểu thuyết là Elizabeth Kolbert với tác phẩmThe Sixth Extinction: An Unnatural History (Tạm dịch: Sự tiêu diệt lần thứ 6: Một lịch sử khác thường).
6.jpg 7.jpg

Người chiến thắng của giải thưởng Pulitzer cho thể loại Tiểu sử là David I. Kertzer với tác phẩm The Pope and Mussolini: The Secret History of Pius XI and the Rise of Fascism in Europe (Tạm dịch: Đức Giáo Hoàng và Mussolini: Lịch sử bí mật của Đức Giáo Hoàng Pius XI và sự nổi dậy của chủ nghĩa phát xít ở châu Âu).

8.jpg 9.jpg
Người chiến thắng của giải thưởng Pulitzer cho thể loại Lịch sử là Elizabeth A. Fenn với tác phẩm Encounters at the Heart of the World: A History of the Mandan People (Tạm dịch: Cuộc gặp gỡ tại trái tim của thế giới: Một lịch sử của dân Mandan).
10.jpg 11.jpg
Người chiến thắng của giải thưởng Pulitzer cho thể loại Kịch là Stephen Adly Guirgis với tác phẩm Between Riverside and Crazy.
12.jpg 13.jpg

Nguồn: Buzzfeed

Người dịch: Nhật Hy

Cộng tác viên chuyên mục Tin tức