40 gương thành công


4
Tác giả: 
Dịch giả: 
Danh mục sách: 

Đọc cuốn sách này chúng ta sẽ gặp những gương mặt như: Nhà khoa học, văn nghệ sĩ, thương gia hoặc những chính khách, nhà thể thao…khắp các nước trên thế giới. Điều đáng nói là: Dù ở lĩnh vực nào, từ vị Tổng thống cho đến một doanh gia, ở họ đều toát lên những năng lực vượt trội, ý thức không chịu lùi bước trước mọi gian khó, rủi ro hoặc những thất bại ban đầu, quyết chí đạt cho được mục đích của công việc.

Đó là những gương thành công, cho dù ở nhiều thời điểm khác nhau mà nay khi đọc lại, chắc chắn mỗi chúng ta ít nhiều đều thấy sáng tỏ thêm, rút ra điều gì đó có ích cho mình, hầu góp phần tạo nên thành công ở mỗi lĩnh vực công tác của từng người.