Giang Hồ Xảo Khách


4
Tác giả: 

Câu chuyện nói về tình và thù. Cũng chỉ vì tranh giành chiếc ghế Minh Chủ Võ Lâm mà dẫn đến những cuộc chiến sống còn. Các bang phái mâu thuẫn với nhau, tranh giành quyền lúc. Có những pha gây cấn và những tình tiết manglại tiếng cười cho đọc giả. Cuối cùng kết cục cũng có hậu, để lại cho người đọc nhiều suy nghĩ.

Thực hiện bởi
nhóm Biên tập viên Gác Sách:
Mai – Fuju – Tiểu Bảo Bình
(Tìm - Chỉnh sửa - Đăng)