Bất tử thần long


3
Tác giả: 
Danh mục sách: 

Trích từ truyện:

"Mọi sự trên đời quả là ly kỳ, kẻ giàu đa số keo kiệt, người khôn ngoan thường hay ngây dại, hồng nhan đa phần bạc mệnh, anh hùng ắt hẳn đa tình, kẻ lắm bệnh rất dễ lành, người ít bệnh hễ bệnh là bệnh liệt giường, người có nội lực tinh thâm khi đã bệnh ắt không thể nhẹ, tạo hóa quả là trớ trêu."

Thực hiện bởi
nhóm Biên tập viên Gác Sách:
Mai – vuthungoc – Mint
(Tìm - Chỉnh sửa - Đăng)