Ôm lấy bầu trời xanh và chìm vào giấc ngủ


1
Tác giả: 
Từ khóa: 

Câu chuyện về những nạn nhân đồng tòng phạm trong xã hội hiện đại Nhật Bản.