[HP] Dệt khói giữa nền thanh thương


Chưa có đánh giá
Mục sách : 
Tình trạng: 
Đang ra

Take us far, far away
To familiar or unfamiliar places
To the vast steppe or forest
Take us to a place of peace, or war
We will go away, and disappear from this world
When we cry for help
Take us away, far away...

Hãy đưa chúng tôi đi, đi thật xa
Tới nơi thân quen hay lạ lẫm
Tới thảo nguyên mênh mông hay cánh rừng rộng
Đưa chúng tôi tới nơi hòa bình, hoặc chiến tranh
Chúng tôi sẽ đi xa, và biến mất khỏi cõi đời này
Khi chúng tôi cất lời cầu cứu
Hãy đưa chúng tôi đi, đi thật xa...

"Cái chết là sự mở đầu cuộc sống mới."

Các bạn vui lòng bình luận bằng tiếng Việt có dấu và không dùng ngôn ngữ @.
Mọi bình luận vi phạm sẽ bị xóa khỏi hệ thống.