Nhất Niệm Vĩnh Hằng


Trung bình: 9 (1 vote)
Tác giả: 
Mục sách : 
Tình trạng: 
Hoàn (full)

一念永恒

Nhất niệm thành biển cả, nhất niệm hóa nương dâu.

Nhất niệm trảm nghìn Ma, nhất niệm giết vạn Tiên.

Chỉ có niệm của ta... là Vĩnh hằng.

Nguồn: Bạch Ngọc Sách

Các bạn vui lòng bình luận bằng tiếng Việt có dấu và không dùng ngôn ngữ @.
Mọi bình luận vi phạm sẽ bị xóa khỏi hệ thống.