Tập thơ - Đợi giấc mơ xưa


Trung bình: 9.3 (3 votes)
Tác giả: 
Mục sách : 
Tình trạng: 
Đang ra

Đợi giấc mơ xưa

Có những tháng ngày trong ký ức

Thời gian sớm phủ bụi mờ phai

Nhưng bụi chỉ phủ được thời gian

Nào đâu xoá cái gọi là kỷ niệm...

-Mai Tuyền-