Mẹo: Để sắp xếp sách theo thứ tự alphabet hoặc theo lượt xem bạn hãy nhấp chuột vào "Tên tác phẩm" và "Lượt xem" nhé ^^

Lượt đọc: 110
Ngày cập nhật: 7 giờ 10 phút
Lượt đọc: 3932
Ngày cập nhật: 1 tuần 5 ngày
Lượt đọc: 1581
Ngày cập nhật: 2 tuần 15 giờ
Lượt đọc: 1823
Ngày cập nhật: 2 tuần 1 ngày
Tác phẩm: Buông Rèm Pha Lê
Full - Nguyên Viện
Lượt đọc: 726
Ngày cập nhật: 2 tuần 4 ngày
Tác phẩm: Lâm Uyên Hoà Húc
Full - Thập Cụ
Lượt đọc: 643
Ngày cập nhật: 2 tuần 6 ngày
Tác phẩm: Tu Tẫn Hoan
Full - Dịch Lâm An
Lượt đọc: 1738
Ngày cập nhật: 2 tuần 6 ngày
Lượt đọc: 6568
Ngày cập nhật: 3 tuần 3 ngày
Lượt đọc: 411429
Ngày cập nhật: 1 tháng 1 tháng 1 ngày
Lượt đọc: 158755
Ngày cập nhật: 3 năm 1 tuần
Lượt đọc: 214299
Ngày cập nhật: 5 năm 2 tuần
Lượt đọc: 16377
Ngày cập nhật: 5 năm 2 months
Lượt đọc: 121529
Ngày cập nhật: 5 năm 3 months
Lượt đọc: 73444
Ngày cập nhật: 5 năm 3 months
Tác phẩm: Họa Quốc
Full - Thập Tứ Khuyết
Lượt đọc: 103127
Ngày cập nhật: 5 năm 3 months
Lượt đọc: 6968
Ngày cập nhật: 5 năm 3 months
Lượt đọc: 109149
Ngày cập nhật: 5 năm 3 months
Lượt đọc: 81205
Ngày cập nhật: 5 năm 3 months
Lượt đọc: 67047
Ngày cập nhật: 5 năm 3 months
Lượt đọc: 237087
Ngày cập nhật: 5 năm 3 months
Lượt đọc: 257479
Ngày cập nhật: 5 năm 3 months
Lượt đọc: 5816
Ngày cập nhật: 5 năm 4 months
Lượt đọc: 7407
Ngày cập nhật: 5 năm 4 months
Lượt đọc: 9536
Ngày cập nhật: 5 năm 4 months
Tác phẩm: Ngu Quân Như Sơn
Full - Thập Thế
Lượt đọc: 4005
Ngày cập nhật: 5 năm 4 months
Lượt đọc: 3644
Ngày cập nhật: 5 năm 4 months
Lượt đọc: 4232
Ngày cập nhật: 5 năm 4 months
Tác phẩm: Vũ Lâm Lâm
Full - Diệp Hoa
Lượt đọc: 3368
Ngày cập nhật: 5 năm 4 months
Tác phẩm: Đương Niên Ly Tao
Full - Hà Há
Lượt đọc: 5123
Ngày cập nhật: 5 năm 4 months
Tác phẩm: Truy Trục
Full - Phong Lộng
Lượt đọc: 3690
Ngày cập nhật: 5 năm 4 months
Lượt đọc: 2473
Ngày cập nhật: 5 năm 4 months
Tác phẩm: Tâm Thuỷ Dao
Full - Neleta
Lượt đọc: 3905
Ngày cập nhật: 5 năm 4 months
Tác phẩm: Tử Mệ
Full - Việt Ly
Lượt đọc: 2503
Ngày cập nhật: 5 năm 4 months
Tác phẩm: Bạo Quân
Full - Tế Miễu
Lượt đọc: 6248
Ngày cập nhật: 5 năm 4 months
Lượt đọc: 6400
Ngày cập nhật: 5 năm 4 months
Lượt đọc: 3074
Ngày cập nhật: 5 năm 4 months
Lượt đọc: 5660
Ngày cập nhật: 5 năm 4 months
Lượt đọc: 2905
Ngày cập nhật: 5 năm 4 months
Lượt đọc: 4855
Ngày cập nhật: 5 năm 4 months
Tác phẩm: Ngự Tứ Lương Y
Full - Nam Phong Ca
Lượt đọc: 8137
Ngày cập nhật: 5 năm 4 months
Lượt đọc: 3449
Ngày cập nhật: 5 năm 4 months
Lượt đọc: 2126
Ngày cập nhật: 5 năm 4 months
Tác phẩm: Chủ Tử
Full - Phong Lộng
Lượt đọc: 3500
Ngày cập nhật: 5 năm 4 months
Lượt đọc: 6167
Ngày cập nhật: 5 năm 4 months
Lượt đọc: 3804
Ngày cập nhật: 5 năm 4 months
Lượt đọc: 3048
Ngày cập nhật: 5 năm 4 months
Tác phẩm: Thần Y Cùng Vương Gia
Full - fujixxmu
Lượt đọc: 2276
Ngày cập nhật: 5 năm 4 months
Lượt đọc: 6343
Ngày cập nhật: 5 năm 4 months
Lượt đọc: 2869
Ngày cập nhật: 5 năm 4 months
Lượt đọc: 2419
Ngày cập nhật: 5 năm 4 months

Các trang