Mẹo: Để sắp xếp sách theo thứ tự alphabet hoặc theo lượt xem bạn hãy nhấp chuột vào "Tên tác phẩm" và "Lượt xem" nhé ^^

Lượt đọc: 3301
Ngày cập nhật: 1 tuần 8 giờ
Lượt đọc: 374112
Ngày cập nhật: 1 tuần 6 ngày
Lượt đọc: 1340
Ngày cập nhật: 2 tuần 4 ngày
Lượt đọc: 1305478
Ngày cập nhật: 2 tuần 6 ngày
Lượt đọc: 683814
Ngày cập nhật: 2 tuần 6 ngày
Lượt đọc: 703962
Ngày cập nhật: 3 tuần 3 ngày
Lượt đọc: 15723
Ngày cập nhật: 6 months 2 tuần
Lượt đọc: 8730410
Ngày cập nhật: 10 months 3 tuần
Tác phẩm: Aber phiêu du ký
Đang ra - Saber-FateZero
Lượt đọc: 8392
Ngày cập nhật: 1 năm 9 months
Lượt đọc: 326809
Ngày cập nhật: 5 năm 1 tháng 1 tháng
Lượt đọc: 113328
Ngày cập nhật: 5 năm 2 months
Lượt đọc: 651717
Ngày cập nhật: 5 năm 3 months
Lượt đọc: 202423
Ngày cập nhật: 5 năm 3 months
Tác phẩm: Vô Tận Cường Hóa
Đang ra - Trip
Lượt đọc: 164810
Ngày cập nhật: 5 năm 3 months
Tác phẩm: Khởi Nguyên Hệ Thống
Đang ra - Nguyệt Dạ
Lượt đọc: 115080
Ngày cập nhật: 5 năm 3 months
Lượt đọc: 104442
Ngày cập nhật: 5 năm 3 months
Tác phẩm: Phì Lũ Đại Náo Dị Giới
Đang ra - JunWei
Lượt đọc: 80240
Ngày cập nhật: 5 năm 3 months
Lượt đọc: 3790
Ngày cập nhật: 5 năm 4 months
Tác phẩm: Thú Giới Trà Chủ
Full - Lão Bối
Lượt đọc: 5826
Ngày cập nhật: 5 năm 4 months
Lượt đọc: 11201
Ngày cập nhật: 5 năm 4 months
Tác phẩm: Trọng Sinh Ngự Linh Sư
Full - Hà Lam
Lượt đọc: 5265
Ngày cập nhật: 5 năm 4 months
Lượt đọc: 3327
Ngày cập nhật: 5 năm 4 months
Lượt đọc: 4722
Ngày cập nhật: 5 năm 4 months
Lượt đọc: 6410
Ngày cập nhật: 5 năm 4 months
Lượt đọc: 4371
Ngày cập nhật: 5 năm 4 months
Lượt đọc: 2899
Ngày cập nhật: 5 năm 4 months
Tác phẩm: Thú Tập
Full - Điển Y
Lượt đọc: 2809
Ngày cập nhật: 5 năm 4 months
Lượt đọc: 5571
Ngày cập nhật: 5 năm 4 months
Lượt đọc: 3382
Ngày cập nhật: 5 năm 4 months
Lượt đọc: 3077
Ngày cập nhật: 5 năm 4 months
Tác phẩm: Ác Long Cùng Công Chúa
Full - Homi
Lượt đọc: 2256
Ngày cập nhật: 5 năm 4 months
Lượt đọc: 4191
Ngày cập nhật: 5 năm 4 months
Lượt đọc: 3470
Ngày cập nhật: 5 năm 4 months
Lượt đọc: 3050
Ngày cập nhật: 5 năm 4 months
Lượt đọc: 3788
Ngày cập nhật: 5 năm 4 months
Lượt đọc: 4214
Ngày cập nhật: 5 năm 4 months
Lượt đọc: 4545
Ngày cập nhật: 5 năm 4 months
Lượt đọc: 3030
Ngày cập nhật: 5 năm 4 months
Tác phẩm: Hắc Bì Bút Kí Bản
Full - A Đậu
Lượt đọc: 2327
Ngày cập nhật: 5 năm 4 months
Lượt đọc: 2345
Ngày cập nhật: 5 năm 4 months
Lượt đọc: 6511
Ngày cập nhật: 5 năm 4 months
Lượt đọc: 4924
Ngày cập nhật: 5 năm 4 months
Lượt đọc: 10157
Ngày cập nhật: 5 năm 4 months
Lượt đọc: 9648
Ngày cập nhật: 5 năm 4 months
Lượt đọc: 19673
Ngày cập nhật: 5 năm 4 months
Lượt đọc: 6688
Ngày cập nhật: 5 năm 4 months
Tác phẩm: Hi Du Hoa Tùng
Full - Xích Tuyết
Lượt đọc: 16413
Ngày cập nhật: 5 năm 4 months
Lượt đọc: 34360
Ngày cập nhật: 5 năm 4 months
Lượt đọc: 1945
Ngày cập nhật: 5 năm 4 months
Lượt đọc: 4209
Ngày cập nhật: 5 năm 4 months

Các trang