Mẹo: Để sắp xếp sách theo thứ tự alphabet hoặc theo lượt xem bạn hãy nhấp chuột vào "Tên tác phẩm" và "Lượt xem" nhé ^^

Tác phẩm Lượt đọc Ngày cập nhật
Giang Nam Lão
Đang ra - Mặc Bảo Phi Bảo
34654 4 năm 10 months
Trước Khi Ly Hôn
Hoàn (full) - Mạn Mạn Hà Kỳ Đa
18247 4 năm 10 months
Cuộc Sống Mới Của Đường Uyển
Hoàn (full) - Du Đăng
133642 4 năm 10 months
Cuộc Sống Ở Bắc Tống
Hoàn (full) - A Muội
248548 4 năm 10 months
Tê Tức Chi Lục
Hoàn (full) - Mạn Mạn Hà Kỳ Đa
26085 4 năm 10 months
Vợ Ngoan Muốn Bắt Đầu Nuôi Từ Nhỏ
Hoàn (full) - Hi Nguyệt Công Tử
62282 4 năm 10 months
Phu Thê Nhà Nghèo
Đang ra - Lão Nạp Bất Đổng Ái
58775 4 năm 10 months
Dạy Bạn Cách Theo Đuổi Nam Thần
Hoàn (full) - Biên Tưởng
3593 4 năm 10 months
Xuyên Việt Chi Độc Sủng Tiểu Phu Lang
Hoàn (full) - Nhạc Dương
5630 4 năm 11 months
Hàng Xóm
Hoàn (full) - Thanh Đoan
5706 4 năm 11 months
Dựng Quỷ - Cha Ta Không Phải Người
Hoàn (full) - Sinh Thần
5194 4 năm 11 months
Thế Giới Chi Môn
Hoàn (full) - Từ Từ Tiêu
2820 4 năm 11 months
Ôm Bánh Bao Về Làm Ruộng
Hoàn (full) - Công Tử Tầm Hoan
8755 4 năm 11 months
Thú Giới Trà Chủ
Hoàn (full) - Lão Bối
4426 4 năm 11 months
Tiềm Thủy Loan
Hoàn (full) - Lăng Bộ Nhược Anh
4084 4 năm 11 months
Sửu Khất Mị Dược
Hoàn (full) - Lăng Báo Tư
2983 4 năm 11 months
Quý Ngài Lảm Nhảm
Hoàn (full) - Trường Vụ
2734 4 năm 11 months
Công Giá
Hoàn (full) - Lạc Băng Lăng
2952 4 năm 11 months
Chủng Điền Dưỡng Nhi
Hoàn (full) - Tiếu Mị Mị
7270 4 năm 11 months
Ngưu Nam
Hoàn (full) - Báo Chỉ Hồ Tường
4297 4 năm 11 months
Đột Nhiên Kết Hôn Cùng Tổng Giám
Hoàn (full) - Lâm Tri Lạc
5013 4 năm 11 months
Xuyên Đến Cánh Đồng Lúa Xanh Xanh
Hoàn (full) - Kim Nghêu
9577 4 năm 11 months
Show Ân Ái Đều Phải Chết
Hoàn (full) - Lữ Thiên Dật
3306 4 năm 11 months
Nhặt Chàng Công Ngốc Về Làm Ruộng
Hoàn (full) - U Hoàng Tử Lam
5317 4 năm 11 months
Cuộc Sống Sau Khi Kết Hôn Với Sếp
Hoàn (full) - Quân Xuyên
7686 4 năm 11 months
Lưu Thủy Kim Triêu
Hoàn (full) - Tinh Khiết
3513 4 năm 11 months
Xuyên Việt Chi Dị Thế Hồ Khẩu
Hoàn (full) - 75D
3407 4 năm 11 months
Ta Làm Đầu Bếp Ở Hiện Đại
Hoàn (full) - Ba Nhĩ Đại Nhân
4867 4 năm 11 months
Thời Gian Cùng Tôi Yêu Em
Hoàn (full) - Thất Qua Mị
2732 4 năm 11 months
Nguyên Thủy Tái Lai
Hoàn (full) - Nguyệt Hạ Tang
3957 4 năm 11 months
Sự Trở Lại Của Đại Thần Hết Thời
Hoàn (full) - Thốn Bộ Nan Hành
2100 4 năm 11 months
Nhặt Được Bạn Trai Cũ
Hoàn (full) - Hạc Tranh
2941 4 năm 11 months
Có Phải Cậu Thích Tôi Không
Hoàn (full) - Lữ Thiên Dật
3506 4 năm 11 months
Tình Chi Sở Chung
Hoàn (full) - Bán Trản Minh Hương
3097 4 năm 11 months
Sủng Hôn Hào Môn
Hoàn (full) - Kiêm Gia Ny Tử
4037 4 năm 11 months
Ngây Ngốc Làm Ruộng
Hoàn (full) - Cẩm Tú Vân Nhiên
8430 4 năm 11 months
Hữu Tử Sự Cánh Thành
Hoàn (full) - Thanh Ngư Bất Bạch
2864 4 năm 11 months
Nha! Có Bầu Rồi!
Hoàn (full) - Thần Điện Tế Ti
4645 4 năm 11 months
Xuyên Việt Chi Miễn Vi Kỳ Nam
Hoàn (full) - Liên Tích Ngưng Mâu
3406 4 năm 11 months
Tiểu Phì Thu Chủ Luôn Muốn Ăn Ta
Hoàn (full) - Nhu Nhu A
2870 4 năm 11 months
Nam thê của Tể tướng
Hoàn (full) - Mạc Tà
2590 4 năm 11 months
Về Cổ Đại Làm Đầu Bếp
Hoàn (full) - Mộc Dao
5759 4 năm 11 months
Chí Tử Bất Du
Hoàn (full) - Băng Long
1893 4 năm 11 months
Ôm Ba Ba Tí Hon Đi Gặp Cha
Hoàn (full) - Thần Điện Tế Ti
2500 4 năm 11 months
Trùng Sinh Chi Si Tửu Hữu Diễn
Hoàn (full) - Diễm Diễm Thiêu Không Hồng Phật Tang
2588 4 năm 11 months
Tra Công Trọng Sinh Sổ Tay
Hoàn (full) - Mạc Như Quy
3079 4 năm 11 months
Thầy Giáo Lớp Mẫu Giáo Ở Tinh Tế
Hoàn (full) - Hắc Miêu Nghễ Nghễ
2573 4 năm 11 months
[Kỳ Duyên Hệ Liệt] Ô Long Kỳ Duyên
Hoàn (full) - Tự băng Tự Thủy
2303 4 năm 11 months
Tổng Tài Nghĩ Quá Nhiều
Hoàn (full) - Tư Thập Tứ
2418 4 năm 11 months
Hạ Thiên Đích Phong (Gió Mùa Hè)
Hoàn (full) - Thiển Xướng Đạm Tiếu
2026 4 năm 11 months

Các trang