[Tin tức] 24 Bookmark tuyệt vời bạn sẽ muốn có

1. Bookmark này sẽ chiếu sáng trang sách bạn hiện đang đọc.
grid-cell-30488-1424886618-17.jpg grid-cell-30488-1424886619-20.jpg

2. Chiếc bookmark thú vị lấy cảm hứng từ Final Fantasy 7.
enhanced-12206-1424882176-1.jpg

3. Bookmark này sẽ luôn lưu lại vị trí bạn đang đọc.
enhanced-30646-1424882542-1.jpg

4. Không có nơi nào giống như trang mà bạn đang đọc.
enhanced-5319-1424883096-1.jpg

5. Phải đọc tất cả.
enhanced-32130-1424882544-7.jpg

6. Các bookmark này đang trò chuyện.
grid-cell-5565-1424885479-14.jpg grid-cell-5565-1424885479-17.jpg

7. Bookmark hà mã trôi nổi thú vị.
enhanced-4477-1424882545-26.jpg

8. Một bookmark được làm thủ công.
enhanced-27240-1424882786-17.jpg

9. Chiếc bookmark này sẽ lưu lại trang và dòng mà bạn đang đọc.
enhanced-15352-1424886937-23 (1).jpg

10. Những bookmark này sẽ có ích trong mọi thời điểm.
enhanced-5794-1424883011-10.jpg

11. Giải cứu các bookmark này bằng các đọc sách nào...
enhanced-1262-1424883118-8.jpg

12. Bookmark sóc đầy hấp dẫn.
enhanced-4091-1424883134-1.jpg

13. Những cánh đồng cỏ sẽ giữ lại vị trí trang của bạn.
grid-cell-29775-1424885678-11.jpg grid-cell-29775-1424885679-14.jpg


14. Chiếc bookmark tỏ lòng kính trọng đến sách và rượu vang.
enhanced-25681-1424884200-18.jpg

15. Những con chuột mọt sách này sẽ bảo vệ trang cho bạn.
grid-cell-18505-1424885728-8.jpg grid-cell-18505-1424885730-11.jpg

16. Những tấm ảnh cú mèo vẽ tay.
enhanced-18110-1424884326-32.jpg

17. Giữ trang giấy bằng những sợi dây kim loại đơn giản.

grid-cell-657-1424885781-8.jpg grid-cell-657-1424885782-11.jpg

18. Bookmark "chú thỏ vùng vẫy".
enhanced-26389-1424884808-7.jpg

19. Những cuốn sách nhỏ làm bằng tay.
grid-cell-12275-1424885803-4.jpg grid-cell-12275-1424885804-7.jpg

20. Có lẽ Carl có thể giúp bạn tìm đúng trang.
enhanced-27240-1424884520-25.jpg

21. Bookmark này là một lời nhắc nhở tốt về lý do tại sao chúng ta đọc...
grid-cell-16931-1424885856-9.jpg grid-cell-16931-1424885855-6.jpg

22. Bookmark này sẽ giữ dấu trang của bạn một cách an toàn cho đến khi bạn quay lại đọc tiếp.
grid-cell-620-1424886059-49.jpg grid-cell-620-1424886060-54.jpg

23. Ai có bookmark này có quyền năng trên các cuốn sách.
enhanced-25225-1424884926-10.jpg

24. Hoặc bạn có thể ứng biến.
enhanced-433-1424886127-27.jpg

Người dịch: Nhật Hy

Nguồn: Buzzfeed

Cộng tác viên chuyên mục tin tức