List những bài hát trong truyện ngôn tình Trung Quốc


1.Sau này -Lưu Nhược Anh

Bài hát trong Bên nhau trọn đời – Cố Mạn và Chỉ là chuyện thường tình – Tâm
Văn.

Link bài:

http://mp3.zing.vn/bai-hat/Sau-Nay-Luu-Nhuoc-Anh/ZWZAFU0B.html

Link truyện:

http://gacsach.com/node/825/ben-nhau-tron-doi-full-ngoai-truyen-co-man.html
http://gacsach.com/node/9601/chi-la-chuyen-thuong-tinh-full-tam-van.html


2.Chẩm Thượng Thư – Đổng Trinh

Bài hát trong tiểu thuyết Tam sinh Tam Thế Chẩm Thượng Thư – Đường Thất Công Tử

Link nhạc:

http://mp3.zing.vn/bai-hat/Cham-thuong-thu-Dong-Trinh/IW9IB8EF.html

Link truyện:

http://gacsach.com/node/23641/tam-sinh-tam-the-cham-thuong-thu-update-duong-that-cong-tu.html

3.Si tâm tuyệt đối – Lý Thánh Kiệt

Nhạc chuông của Dương Lam Hàng, nam chính trong tiểu thuyết Trao lầm tình yêu
cho anh – Diệp Lạc Vô Tâm

Link nhạc:

http://mp3.zing.vn/bai-hat/Si-Tam-Tuye-t-Do-i-Ly-Thanh-Kiet/ZW60WAOE.html

Link truyện:

http://gacsach.com/node/4598/trao-lam-tinh-yeu-cho-anh-full-diep-lac-vo-tam.html


4. Sứ Thanh Hoa – Jay Chou

Bài hát trong Chết, sập bẫy rồi – King Kong Barbie và Vợ ơi, theo anh về nhà –
Tửu Tiểu Thất
Link nhạc:

http://mp3.zing.vn/bai-hat/Su-Thanh-Hoa-Chau-Kiet-Luan-Jay-Chou/IW6IBIB7.html

Lịnk truyện:

http://gacsach.com/node/17373/ba-xa-theo-anh-ve-nha-di-full-tuu-tieu-that.html

5. Hoa Tư Dẫn – Hà Đồ

Bài hát trong Hoa Tư Dẫn – Đường Thất Công Tử

Link nhạc:

http://mp3.zing.vn/bai-hat/Hoa-Tu-Dan-Ha-Do/IW8DUZAU.html
Link truyện:

http://gacsach.com/node/11286/hoa-tu-dan-duong-that-cong-tu-full.html

6.Gửi cho thời thanh xuân rồi sẽ qua của chúng ta – Giang Khải Văn ft Trương
Giao ft Ngô Úy

Bài hát trong truyện Anh có thích nước Mỹ không? – Tần Di Ổ

Link nhạc:

http://mp3.zing.vn/bai-hat/Anh-co-thich-nuoc-My-khong-OST-Gui-cho-thoi-thanh-xuan-da-qua-cua-moi-chung-ta-Tan-Di-O/IW9OZ898.html

Link truyện:

http://gacsach.com/node/158/anh-co-thich-nuoc-my-khong-tan-di-o-full.html


7.Nỗi đau biết thở – Lương Tịnh Như

Bài hát trong truyện Từ Bi Thành, tác giả Đinh Mặc

Link nhạc:

http://mp3.zing.vn/bai-hat/Noi-Dau-Biet-Tho-Luong-Tinh-Nhu/IW9FFA89.html

Link truyện:

http://gacsach.com/node/15043/tu-bi-thanh-full-dinh-mac.html

8.Hy vọng anh không hạnh phúc – Cung Thục Quân

Bài hát trong truyện Hóa ra anh vẫn ở đây – Tần Di Ổ

Link nhạc:

http://mp3.zing.vn/bai-hat/Hy-Vong-Anh-Khong-Hanh-Phuc-Cung-Thuc-Quan/IW89DBW6.html

Link truyện:

http://gacsach.com/gioi-thieu-sach/7025/hoa-ra-anh-van-o-day.html

9.Những năm tháng ấy – Hồ Hạ

Nhạc phim You are the apple of my eye’s – tiểu thuyết Cô gái chúng ta cùng theo
đuổi năm nào, tác giả Cửu Bả Đao

Link nhạc:

http://mp3.zing.vn/bai-hat/Nhung-Nam-Do-Ho-Ha/IW8D67E8.html

Link truyện:

http://gacsach.com/node/22359/co-gai-nam-ay-chung-ta-cung-theo-duoi-full-cuu-ba-dao.html


10.Mồng 7 tháng 7 – Hứa Tuệ Hân

Bài hát trong truyện Thất Tịch Không Mưa, tác giả Lâu Vũ Tình

Link nhạc:

http://mp3.zing.vn/bai-hat/That-Tich-Khong-Mua-Hua-Tue-Han/IW90CU8D.html

Link truyện:

http://gacsach.com/node/762/that-tich-khong-mua-full-lau-vu-tinh.html

11. Kịch một vai – Thanh Yên Tử

Bài hát trong truyện Cớ sao mãi yêu em của Tâm Văn

Link nhạc:

http://mp3.zing.vn/bai-hat/Kich-Mot-Vai-Thanh-Yen-Tu/ZW67WOB6.html
12.

Link truyện:

http://gacsach.com/doc-sach-truc-tuyen/41845/co-sao-mai-yeu-em-full-tam-...

12. Làm người đàn ông của em - Trương Tín Triết

Bài hát trong truyện Ốc sên chạy

Link nhạc:

http://mp3.zing.vn/bai-hat/Lam-Nguoi-Dan-Ong-Cua-Em-Truong-Tin-Triet/ZWZ...

Link truyện:

http://gacsach.com/node/792/oc-sen-chay-full-diep-chi-linh.html

13. Thiên hương – An Dĩ Hiên

Bài hát trong truyện Động phòng hoa chúc sát vách

Link nhạc:

http://mp3.zing.vn/bai-hat/Thien-Huong-An-Di-Hien/IW6IU0OF.html

Link truyện:

http://gacsach.com/node/22022/dong-phong-hoa-chuc-sat-vach-full-diep-lac...

14. Yêu anh là một sai lầm  - Tôn lộ

Bài hát trong truyện Hôn nhân không tình yêu

Link nhạc:

http://mp3.zing.vn/bai-hat/Yeu-Anh-La-Mot-Sai-Lam-Ton-Lo/IW9BC060.html

Link truyện:

http://gacsach.com/gioi-thieu-sach/35629/hon-nhan-khong-tinh-yeu.html

15. Mua bán tình yêu - Xin chào kiểm sát viên

Link nhạc:

http://mp3.zing.vn/bai-hat/Mua-ban-tinh-yeu-Mo-Dung-Hieu-HIeu/IW7FA6UW.html

Link truyện:

http://gacsach.com/node/1330/xin-chao-kiem-sat-vien-to-thich-full.html