Bụt ơi, xích lại bên anh

Trên đời này có một cô bạn không đến nỗi ngu nhưng điểm kiểm tra chưa bao giờ đạt ngương trung bình. Một bạn ấy bị mẹ trửi vì tội ấy nên buồn tủi lủi thủi đi ngoài đường, không may bị va chạm phương tiện... lúc tỉnh dậy bạn ấy phát hiện mình đang ngủ cùng với một đám thanh niên. Lưu ý là chỉ ngủ thôi nhé. Sau đó bạn ấy phát hiện mình hiện tại đang trong tình trạng giả trai học nghệ từ người được gọi là Bụt lão gia...

Đọc trực tuyến: