Các trận chiến làm thay đổi thế giới

3
Tác giả: 

Các Trận chiến làm
Thay Đổi Thế Giới

Từ trước đến nay
hễ nhắc đến lịch sử loài người thì không tránh khỏi thấy chiến tranh. Chiến
tranh có nhiều nguyên nhân nhưng rồi từ những cuộc chiến này mà xã hội loài
người lại phát triển lên.

Từ những trận
chiến khắp nơi từ cổ đại đến hiện đại lần lượt xuất hiện các chiến lược gia,
các tướng lĩnh nổi tiếng, những trận chiến làm cả cục diện trận chiến và bộ mặt
thế giới thay đổi.

Nếu không có sự liều lĩnh và chiến lược thì Julius Ceasar chắc đã không có ai
biết đến.

Không có sự dũng cảm và sự mưu trí lợi dụng địa hình thì đã không ai biết đến
Leonidas.

Không có chiến lược tốt lừa quân thập tự khỏi nguồn nước thì đã không có sự nổi
danh của Salah Adin.

Napoleon đã không bị giam cầm suốt đời nếu không thua trận Waterloo.

Thế giới sẽ đổi khác nếu quân Đức thắng trận Stalingrad.

Chiến thuật mới sẽ không xuất hiện nếu không có những trận đánh của Genghis
Khan.

Và những trận đấu tank kinh hoàng tại vòng cung Kursk.

Hay những trận như Điện Biên Phủ một đội quân kém hơn đã đánh bại một đội quân
mạnh hơn.

Tất cả những trận chiến lưu danh muôn thưở, những chiến lược gia kỳ tài, những
danh tướng nổi bật, và những trận chiến làm đổi thay cả thế giới sẽ lần lượt
được giới thiệu.

Tất nhiên chúng tôi không giới thiệu theo thứ tự thời gian hay danh tướng gì
cả. mà là một sự giới thiệu ngẫu nhiên mỗi kỳ một trận chiến.