Huyễn Thiên Địa - Thần Lực Chi Tranh


Chưa có đánh giá
Tác giả: 
Tình trạng: 
Đang ra

Có một vùng lục địa rộng lớn nối liền nhau trải dài đến gần như vô tận. Người ta gọi nơi này là Huyễn Thiên Địa.

Thời viễn cổ, có một vị thần chưởng quản cả thiên địa này, người đời gọi hắn là Viễn Cổ Thần.

Hơn vạn năm trước, Viễn Cổ Thần biến mất. Trước khi biến mất, hắn tạo ra Linh tộc và Dạ tộc bằng máu thịt của mình. Rồi để hai tộc vì tranh giành Thần lực mà đấu đá lẫn nhau.

Vạn năm trước, Thần lực chi tranh kết thúc. Linh tộc chiến thắng. Huyễn Thiên Địa tách đôi. Một nửa là Huyễn Linh Địa được Linh tộc chưởng quản. Nửa còn lại là Thương Dạ Địa do Dạ tộc giữ gìn.

Vạn năm sau, thời thế thay đổi, thiên tượng đổi thay. Dạ tộc và Linh tộc một lần nữa dấy lên tranh đấu, không chết không thôi...