Yêu Đương Cùng Người Lạ - Chương 25-35 - Tập 2 - Nhà Thờ Ma