Những bí quyết giao tiếp tốt

Tên sách: "Học cách trò chuyện với bất cứ ai, ở bất cứ nơi đâu và bất cứ khi nào - Larry King (How to talk to Anyone, Anytime, Anywhere)

Trò chuyện với bất cứ ai,

ở bất cứ nơi đâu

và bất cứ khi nào

LARRY KING

những bí quyết giao tiếp tốt

HENRY KISSINGER

"Ngôn ngữ truyền đạt của Larry King quả thật là không ai sánh bằng. Nguyên tắc cốt yếu của ông ấy là biết lắng nghe, biết chia sẻ và không bao giờ đánh mất sự hài hước. Đây là một bài học quý cho tất cả chúng ta".

TOMMY LASORDA

"Quả thật cuốn sách này thật thú vị với những lời nhận xét xác đáng và bổ ích".

GEORGE BURNS

"Tôi bị choáng trước cuốn sách mới của Larry. Tôi phải thốt lên rằng tôi rất thích nó. Và dĩ nhiên, Larry đâu có ép tôi phải nói điều này!"

DAN RATHER

"Cuốn sách đã cho tôi những lời khuyên thực tiễn nhất và thông minh nhất. Xin cảm ơn Larry King, nhà hùng biện đại tài".

Đánh máy: summer

Biên tập: ttdd & venus

Chuyển sang ebook: ttdd

Ngày hoàn thành: 01/02/2007

www.thuvien-ebook.com

Thực hiện bởi

nhóm Biên tập viên Gác Sách:

sienna – vuthungoc – Mint

(Tìm - Chỉnh sửa - Đăng)