Yêu Đương Cùng Người Lạ - Chương 36-45 - Tập 3 - Đập Thuỷ Điện