Chuyến hành hương của thời gian


Trung bình: 9.1 (8 votes)
Tác giả: 
Mục sách : 
Tình trạng: 
Hoàn (full)

Thế giới quanh tôi, giống như một bức tranh đầy màu sắc chưa hoàn thành, mỗi ngày qua đi, là một mảnh ghép được đính vào bức tranh còn mơ hồ ấy. Muốn thấy rõ, rút cuộc, mất bao lâu? Một năm, mười năm, hay là cả cuộc đời. Con người ta, lúc nào cũng trông như vội vã, đến cả bản thân còn không biết, thực ra sống là một sự kiên nhẫn vô cùng.