Phụng Vũ Trần Triều


Chưa có đánh giá
Tác giả: 
Tình trạng: 
Đang ra
Nguồn: 
facebook.com/phungvutrantrieu

Lịch sử nhà Trần vốn dĩ có nhiều sóng gió, đặc biệt là chốn cung cấm đầy rẫy mưu mô. Bộ truyện sẽ theo chân cháu gái của Hưng Đạo Đại Vương, kể từ lúc nàng nhập cung cho đến khi trở thành Hoàng hậu.

 

Tóm tắt thứ bậc hậu cung thời Trần (tham khảo trang wikipedia "Hậu phi Việt Nam"):

1. Hoàng hậu: đứng đầu hậu cung.
2. Nguyên phi: thấp hơn Hoàng hậu nhưng đứng đầu chúng thiếp.
3. Thứ phi: thấp hơn Nguyên phi, bao gồm: Quý phi - Thục phi - Hiền phi - Đức phi - Thần phi.
4. Phu nhân có phong hiệu: thấp hơn Thứ phi, được tặng hai mỹ từ. Ví dụ: Văn Đức Phu nhân, Thánh Tư Phu nhân,...
5. Phu Nhân không có phong hiệu: thấp hơn thêm một bậc. Ví dụ: Mai Phu Nhân, Liễu Phu Nhân,...
6. Ngự nữ: vị trí thấp nhất trong số tần phi.

Tiểu Thọ Tử

Tài liệu tham khảo
- Đại Việt Sử Ký Toàn Thư
- Wikipedia
- Thivien.net
- hvdic.thivien.net